Fusion Team: Pijnpunten oplossen in de werktuigbouw

Fusion Team

Met Fusion Team kunnen een aantal grote problemen worden opgelost voor werktuigbouwkundige projecten.
Het draait namelijk allemaal om communicatie en de problemen die hierdoor kunnen ontstaan.
Ik wil hier 5 pijnpunten opnoemen die opgelost kunnen worden met Fusion Team. Ik vertel ook hoe de meeste bedrijven het op dit moment trachten op te lossen.

 

1. Het beoordelen van ontwerpen

Ontwerpers en engineers hebben een eenvoudiger manier nodig om samen met anderen de ontwerpen te beoordelen. Klanten en belanghebbenden verlangen een hogere transparantie in het project. En hebben een manier nodig om samen te werken met hun ontwerpers en de laatste versie van het ontwerp te bekijken zonder getob met eigendomsrechten.

Op dit moment wordt dit opgelost door ontwerp-bestanden per e-mail te versturen, of ze te uploaden naar een FTP site of een cloud omgeving (Dropbox, Box, Onedrive, etc.). Daarna worden ontwerpen besproken per telefoon, of met een systeem om je beeldscherm te delen. Dit proces is langzaam, gevoelig voor miscommunicatie en vaak onmogelijk voor belanghebbenden in het veld met telefoon of tablet.

2. Vertraging en dubbel werk door miscommunicatie

Communicatie is vaak de grootste uitdaging in productontwerp. Het is nog moeilijker als teams ver van elkaar verwijderd zijn. En in de context van de globalisering is de noodzaak om als ontwerper, real-time met elkaar verbonden te zijn groter dan ooit. Meedere locaties zijn eerder regel dan uitzondering tegenwoordig.

Het gebruik van e-mail, directe boodschappen (Whatapp bv), applicaties om beeldschermen te delen kunnen de communicatie verbeteren, maar deze tools hebben beperkingen en kunnen niet de naadloze ondersteuning bieden aan het gehele projectteam, speciaal bij ontwerp specifieke bestanden (Revit, Inventor, Eplan, Solid works, etc.) en ingewikkelde project-data.

3. Bekijken van verschillende bestandsformaten

Zonder de juiste software kunnen belanghebbenden alle verschillende ontwerp bestanden niet bekijken. Over het algemeen werken verschillende consultants in andere bestandsformaten dan de primaire ontwerpers of Engineers. Sommige mensen zullen zelfs geen specifiek ontwerpprogramma hebben zoals Inventor of Solidworks), afhankelijk van het werk dat ze doen.

Ontwerpers en engineers proberen deze problemen op te lossen door bestanden te exporteren naar verschillende bestandsformaten, maar dit kan vaak niet effectief gedaan worden.

4. Delen en opzoeken van bestanden

Het delen van bestanden met een project team dat op verschillende plaatsen zit, is gecompliceerd. Dat geldt voor alle bestanden, van 2D en 3D ontwerpmodellen tot documenten en spreadsheets en alles wat daar tussen zit. Problemen met versiebeheer, met verlies van bestanden en met wijzigingen in ontwerpen zijn een van de gewone problemen. Dus ook de mogelijkheid om eenvoudig de juiste bestanden te vinden tussen de vele tientallen bestanden die bij een project horen.

Als bestanden per e-mail worden verzonden aan de hoofd-teamleden en andere belanghebbenden, worden ze gescheiden van de overall-project. Het zenden van bestanden, het vinden van het juiste bestand, in de gaten blijven houden van de laatste versie, het oplossen van problemen hiermee, kunnen de snelheid van het gehele project nadelig beïnvloeden.

5. Volgen van activiteiten en voortgang

Veel tijd wordt gespendeerd – en wordt verloren- aan projecten door simpelweg in te schatten waar teamleden staan in de ontwikkeling van hun aan te leveren documenten, of voortgang van hun taak. Gebrek aan een gecentraliseerde locatie voor alle projectinformatie, en voor volgen van activiteiten, en feedback op ontwerpen kan leiden tot verwarring en onnodige vertraging van het project.

Bijeenkomsten per e-mail, telefoon, videoconferentie, of zelfs persoonlijk kan helpen om mensen up-to-date te houden, maar kan ook de productiviteit ondermijnen. Met ontwerpteams op verschillende locaties kunnen vergaderingen een uitdaging zijn, of zelfs onmogelijk in te plannen, zonder dat kritische beslissingsmomenten in gevaar komen tijdens het project.

 

 

By | 2017-09-15T10:28:27+00:00 januari 11th, 2017|Cloud oplossingen, Werktuigbouw|0 Comments